Gjennomsnittlig rente

Flere og flere banker og tilbydere vil at du og jeg skal ta opp forbrukslån. Bank Norwegian er den mest effektive og lønnsomme banken som driver med forbrukslån i Norge. Tenkt deg at du starter en bank ved å skyte inn 200 millioner selv og låner de resterende 800 millioner kronene. Som bank låner du penger meget billig. Si at du får en rente på 2% på 800 millioner kroner. Du låner ut hele milliarden til 10%. Dette er en ganske lav rente, da mange banker tar mye mer. Er du en hyggelig bank låner du ut til 10%.

Er du en bank så slipper du ofte å betale avdrag. Banker som låner penger fra store finansmarkeder er mest interessert i å betale renter og droppe å betale avdrag. En milliard på utlån til 10% er 100 million kroner i renteinntekt. Av disse må du betale 16 millioner i rente på de 800 millioner kronene. Banken tjener da 84 millioner kroner på et år med full portefølje utlånt. Det vil si at investorene får tilbake investert kapital på under 3 år. Vi snakker om en forrykende 30-40% fortjeneste på investert kapital hvis man er flinkt til å holde kostnadene nede. Det er en ekstrem fin profitt. Det er på 10%, tenkt deg en gjennomsnittlig rente på 15%. Investorene drømmer seg fort bort.